30 مارچ ظرف 24 ساعت حدود 12 سانتیمتر بارندگی داشتیم در بریزبین که این عدد معادل میانگین 6 ماه بارندگی ایران میشه! در حقیقت این بارندگی اثر جانبی طوفان Debby بود که از شمال و شمال شرق کویینزلند وارد شده بود و طی روزهای قبل خبر اول شبکه های تلویزیون محلی بود.

مارچ امسال در امار بارندگی جالب بود چونکه میزان بارندگی اون بیشتر از مجموع دسامبر و ژانویه و فوریه بود! در حالیکه بطور میانگین بارندگی مارچ از ژانویه و فوریه کمتر هست. با یکی از اوزیها که صحبت میکردم بحث El Nino & La Nina رو مطرح میکرد که حرکت گهواره ای مانندی رو باعث میشه در استرالیا و مثل این میمونه که ماهها کمی جابجا میشن! میزان شرجی هم بر خلاف انتظار در مارچ بیشتر از ژانویه و فوریه بود.
البته الان که ششم آوریل هست، هوا رو به خنکی رفته و شبها به حدود 18درجه و روزها حداکثر 26 درجه میرسه.