امروز یکشنبه 12 فوریه، گرمترین روز تابستون امسال توی بریزبین بوده تا اینجا. دما 39 درجه شد و دمایی که احساس میشد (Feel Like)  به 41 هم رسید. البته چند روز تا بحال در سیدنی امسال دما از مرز 40 درجه گذشته اما در بریزبین اولین بار بود که از 37 درجه رد شد. به لطف باد و بارون، فردا دما به 33 و پس فردا دما به حدود 28 درجه میرسه تا یه روز تابستونی عالی رو رقم بزنه.