اولین تاثیری که آدم از یه تجربه جدید، مکان جدید، خونه جدید و یا هر چیز جدید میگیره میتونه تا مدتها همراه ما بمونه،
این فایل صوتی رو در ظرف چند روز اولی که وارد بریزبین شدیم ضبط کرده بودم در خصوص دیدی که نسبت به بریزبین در نگاه اول پیدا کردم!

لینک دانلود:

https://www.dropbox.com/s/byw04yc5wxwiwa2/First%20Impression%20-%20Brisbane%20Dec%202016.mp3?dl=0

این عکس هم بریزبین رو از بام بریزبین (مرتفع ترین نقطه داخل شهر) که منطقه Mt Cootha اسمش هست نشون میده: