یادم نمیره وقتی ایمیل گرنت شدن ویزا رو دیدم برای یک لحظه حس کردم که قضیه واقعا جدیه! روزی بود که برای امتحان PMP رفته بودم استانبول و قبل امتحان ایمیل رو گرفتم و با روحیه رفتم سر جلسه.
بعد از چند روز سرخوشی، وقتی مستی شراب گرنت شدن ویزا تموم میشه،

نوبت به خماری میرسه و هزار اما و اگر و سوال که حتی تا فلسفه خلقت کشیده میشه! اما برای این بحثهای بی جواب دیگه دیر شده و باید رفت ............

توی فایل صوتی پیوست سعی کردم تا جایی که ذهن یاری کرده، مهمترین مواردی رو که قبل از اومدن باید انجام بدین رو خلاصه وار توضیح بدم.
لینک دانلود:

https://www.dropbox.com/s/8zyixn9pzxcdl17/Before%20Departure.mp3?dl=0