چند وقتی میشد که تصمیم داشتم مطالب متفرقه رو جمع و جور کنم و بصورت دسته بندی شده در غالب یک وبلاگ در بیارم تا شاید در آینده به درد دوستانی که میخوان به استرالیا مهاجرت کنن و بطور خاص به بریزبین تشریف فرما بشوند، بخوره. ظاهرا وقتش شده. گرچه طی این 2 هفته اخیر 3 حادثه خیلی غم انگیز اتفاق افتادن اما

زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست
گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست
ورنه خاموشست و خاموشی گناه ماست”

حادثه اول درگذشت دنیا فنی زاده، عروسک گردان کلاه قرمزی بود که غمش قابل توصیف نبود و نیست، حادثه دوم درگذشت هاشمی رفسنجانی بود که در این زمانه بی هیاهوی لال پرست، بودنش غنیمتی بود و رفتنش فرصتی بود که از کف بازمانگان برفت و توفیقی که از وی دریغ شد. و آخری هم که همین دیروز اتفاق افتاد، فروریختن پلاسکو بود که هنوز معلوم نیست چند نفر